RƯỢU GẠO

RƯỢU GẠO

Rượu gạo Cuốc Lủi - Nguyên liệu an toàn để ngâm rượu thuốc và rượu hoa quả. Rượu Gạo Cuốc Lủi được sản xuất trên dây truyền thiết bị châu Âu hiện đại, sử dụng nguyên liệu là gạo nếp cái hoa vàng của vùng đất nổi tiếng Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh.